معتبر ترین ترجمه جهان به زبان آلمانی

دیوان حافظ

 

معتبر ترین ترجمه جهان به زبان آلمانی

مولانا

پایه های تفکر مولانا

 

انتشارات Bautz آلمان
2018 میلادی
با همکاری جناب پروفسور حمیدرضا یوسفی

معتبر ترین ترجمه جهان به زبان آلمانی

رباعیات خیام

 

DUDEN 11 توسط دکتر علی رجایی

فرهنگ اصطلاحات
و ضرب المثل های آلمانی

ترجمه شده به زبان فارسی

تخصصی ترین به زبان فارسی

درامدی بر ادبیات آلمان

 

 

ادبیات تطبیقی ایران و آلمان

برپایه غزلیات حافظ در ترجمه های فریدریش روکرت

سال 2017 میلادی
انتشارات پیام دیگر

🌟 در کتاب فوق “ادبیان تطبیقی ایران و آلمان” به بررسی ترجمه های فریدریش روکرت Friedrich Rückert از غزلیات حافظ پرداخته می شود. تعداد 77 غزل حافظ به غزل آلمانی مورد مطالعه و تحقیق دقیق قرار می گیرند. نکات قدرت و ضعف ترجمه ها ارائه می گردد. اصل فارسی غزلیات و ترجمه های آنها در مقابل هم سطر به سطر شماره گذاری و مورد بررسی واقع می شوند. به اهمیت و ضرورت ادبیات تطبیقی در عصر حاضر توجه خاص می گردد و به نقش عظیم ترجمه و مترجمین در این مسیر اشاره می شود.