A2: fit in deutsch

این آزمون یک آزمون سنجش مهارت های زبانی طراحی شده در موسسه گوته برای نوجوانان بین سنین 12  تا  16  است. این آزمون، مهارت های زبانی سطح نسبتا ساده را از شما انتظار دارد و مطابق با سطح اول (A2) در مقیاس “مهارت های شش گانه چارچوب مرجع مشترک زبان های اروپایی (GER)” است.

این آزمون بیشتر برای “تعیین سطح” زبان آموزان مقدماتی به کار می رود. با این آزمون شما می توانید به شناخت نقاط قوت و ضعف خود و در نتیجه اصلاح احتمالی خود در همان اوایل راه یادگیری زبان آلمانی بپردازید و آزمون های بین المللی جدی را به صورت واقعی در سطحی ساده تر تجربه کنید و برای آینده مسیر خود اعتماد به نفس کسب کنید.