دیدار وزیر فرهنگ با دکتر علی رجایی چهره ماندگار کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان با حضور در منزل استاد دکتر علی رجایی به محضر قدردانی از سالها زحمات بی وقفه ایشان در اعتلای ادبیات ایران و تبادلات فرهنگی بین ایران و آلمان رفتند آذرماه 1398

کنفرانس بزرگداشت گوته

سخنرانی دکتر علی رجایی به عنوان شاخص ترین چهره علمی-فرهنگی ایران در تبادلات فرهنگی و ادبی ایران و آلمان در کنفرانس بزرگداشت دیوان “شرقی – غربی” اثر گوته به مناسبت دویستمین سالگرد انتشار آن ژون 2019 میلادی برابر با خرداد 1398 خورشیدی

نشریه ایرانشناسی FIFTAW در کشور اتریش

نخستین فصل نامه ایرانشناسی در کشور اتریش به چهار زبان آلمانی – فارسی – انگلیسی – فرانسه

رساله دکتری استاد علی رجایی در دانشگاه هایدلبرگ آلمان

رساله دکتری رکتر علی رجایی در دانشگاه هایدلبرگ آلمان